Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Plevra mayisinde şilöz ile psödoşilöz ayırımı