Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Plexus Sacralis (L4-S4); İlk dört sakral spinal sinirin ön dallarının birleşmesi ve birinci sakral spinal sinirin ön dalına truncus lumbosacralis’in katılımı ile meydana gelir. M. piriformis’in üzerinde (ön yüzünde) oturur.

Plexus sakralisi yapan grup aşağıdakilerden hangisidir?

a) L4-L5-S1-S2-S3-S4
b) L5-S1-S2
c) S1-S2-S3
d) L3-L4-L5-S1
e) L1-L2-L3-L4

sakral pleksus sinirleri | Median sinir, Anatomi, Kaş