Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Poliarteritis Nodosa (PAN) %30 vakada hastalarda HBsAg(+) ‘liği vardır (immün kompleks birikimi yada Tip 3 hipersensitivite)


Poliarteritis Nodosa (PAN)

Genç erişkinlerde görülen tipik olarak böbrek ve viseral organların küçük ve orta çaplı arterlerini etkileyen sistemik bir hastalıktır.

%30 vakada hastalarda HBsAg(+) ‘liği vardır (immün kompleks birikimi/tip 3 hipersensitivite).

Fotoğraf açıklaması yok.

Mikroskobik PAN ‘ın aksine p-ANCA negatiftir.

En sık tutulan damarlar sırasıyla böbrekler, kalp, karaciğer, GİS, pankreas, testis, iskelet kası, sinir sirtemi ve deridir.

Aort ve ana dalları, pulmoner arterler ve arterio-venül-kapiller (AVK) tutulumu olmaz.

Histolojik olarak damar duvarında segmental transmural nekrotizan inflamasyon yapar. Akut aşamada fibrinoid nekrozla giden transmural inflamsyon gözlenir. Kronik aşamada ise duvarda fibrozis ve sert nodül oluşumları gözlenir. Damarlardaki bu değişiklikler viseral envrizmalara ve trombüs olusumlarına sebep olur.

Karakteristik olarak değişik segmentlerde aynı anda farklı evrelerde vaskülit tabloları vardır.

Klinik genelde relaps ve remisyonlarla gider. Klasik klinigi böbrek tutulumuna bağlı hızlı gelişen hipertansiyon, karın ağrısı, kanlı dışkılama, motor nöronların etkilendiği nöritis ve myalji tablosudur.

En sık ölüm böbrek tutulumu nedeniyle olur. Tedavide immunsupresif ajanlar kullanılır