Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Poliovirüs enfeksiyonlarına en sık neden olan tip; Tip 1 olup En sık görülen klinik tablo asemptomatik enfeksiyondur

Epidemiology of Poliomyelitis - ppt video online download