Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Prenilasyon olarak da bilinen, kolesterol sentezinde oluşan izopren türevleri proteinlere eklenir. Bunun en önemli örneği ise Ras proteinleridir


Prenilasyon (İzoprenil grupları eklenmesi)


Genellikle C-terminali yakınındaki sisteinlerin kükürt atomuna izoprenoid lipidler (farnesil ve geranil) eklenir.

Prenillenmiş proteinlere örnek olarak ras onkogeni, görmede görev yapan transdusin ve G-proteinleri verilebilir.

Bu izoprenil grupları molekülü zara gönderip, orada demirlenmesini sağlar.