Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Primer hiperparatiroidili hastalarda plazma klor düzeyleri artar ve hastalarda hiperkloremik metabolik asidoz bulunabilir. (%80). Klor;Fosfat oranının 33’ten büyük olması primer hiperparatiroidi için tanısaldır.


Primer hiperparatiroidili hastaların yarısında serum fosfat düzeyleri düşüktür. 
Yaklaşık %60’ında 24 saatlik idrarla kalsiyum atılımı artmıştır, 200 mg/gün’ün üzerindedir.