Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Primer koryonik villuslar 2. Haftada meydana gelir. 3. Haftanın başında mezenşim villusların içine doğru ilerler ve sekonder koryonik villuslar oluşur.