Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Primer motor alan: Brodmann'ın 4 numaralı alanıdır. Gyrus precentralis1edir. Beceri gerektiren, istemli hareketlerin başlat ılmasında rolü vardır.


İşitilen sözcüklerin anlamının oluştuğu alan - Gyrus temporalis superior

Tat duyusunun algılandığı alan - Gyrus postcentralis

Yazılı sözcüklerin anlaşılması ile ilgili alan - Gyrus angularis

Sözcüklerin şekillendiği alan - Gyrus frontalis inferior