Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Prostat kanser metastazları WNT proteini uyarımı yaparak litik reaksiyonlara ek olarak blastik reaksiyona neden olurlar. Diğer metastazlar prostoglandin, sitokin ve PTH related proteinleri uyararak osteoklastik aktiviteyi uyarırlar