Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Prostat kanseri tanısında Tanıda en önemli immünohistokimyasal inceleme; Alfa metil-açil-koenzim-a-racemasa (AMACR)


Prostat adenokarsinomu
; Erkeklerde en sık görülen kanserdir. En sık posterior Periferik zondan gelişir. Asinüs epitelinden gelişen bir adenokanserdir. Etyolojide ileri yaş(en önemlisi), aile öyküsü, ırk, androjen yüksekliği, çevresel faktörler vardır (sigara yok!!). Androjenler önemli role sahiptir. Tümör komşuluk yoluyla en sık vezikula seminalis , hematojen yolla en sık kemiklere metastaz yapar. En sık metastaz yaptığı kemik lomber vertebradır. Kemik met’leri osteoblastiktir.

Önemli mikroskopik özellikler;

A) Perinöral invazyon yapması+ Bazal tabakasının(miyoepitel) olmaması (tek sıra epitelle döşelidir)

B) Belirgin nükleooleri vardır ,mitotik figürler sık değildir+ Pleomorfizm yoktur

Tanıda en önemli immunohistokimyasal inceleme alfa metil-açil-koenzim-a-racemasa (AMACR) vakaların çoğunda pozitif olup sensitivitesi %80-100 dür. PSA organ spesifik olup hem prostatit, BPH hem de prostat kanserinde artar.

PSA prostat kanserinde teşhis ve tedavi takibinde kullanılır. PAF ise sadece prastat kanserinde artar. Bunların dışında idrarda PCA3 prostat kanseri için hem sensitif hem de spesifik bir markerdir.

Grade icin gleason skoruna göre yapılır(G1 iyi, G5 kötü). Gleason skoruna göre en geniş izlenen 2 pattern toplanır. Buna göre en iyi prognozlu 1+1=2 ,en kötü 5+5=10 dur