Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Protein yapısında fosforlardan en önemli aminoasit