Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Proteinlerin sentez sonrası düzenlenmelerine posttranslasyonel modifikasyon adı verilir. Proteinlere sentez sonrası lipitlerin takıldığı Aminoasit; Sistein


Prenilasyonda olarak da bilinen, kolesterol sentezinde oluşan izopren türevleri proteinlere eklenir. Bunun en önemli örneği ise Ras proteinleridir.

Ras proteinlerinin fonksiyonel hale gelmesi için, sistein rezidüleri üzerinden farnezil gruplarının takılması gerekir. (Farnezil transferaz bunu katalizler)