Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Pulmoner emboli tanısını koymanın en güvenilir yöntemi pulmoner arteriyografidir. Günümüzde yüksek tanısal başarı nedeniyle öncelikle yapılması gereken BT'dir. Diğer tanı yöntemlerinden EKG'nin primer amacı miyokart enfarktüsünü ekarte etmektir.