Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Pulmoner fibroz tedavisinde kullanılan ajanlar; NAC, Azotiopürin, , Pirfenidone, Nintedanib, Simtuzumab

Possible NAC Mechanisms of Action • Increase glutathione antioxidation • Downregulate lysyl oxidase (LOX).

Pre-2011 PANTHER 2012 Raghu G, et al. N Engl J Med. 2012; 366: 1968
Pharmacotherapy of IPF Using Antifibrotic Compounds | SpringerLink

Pirfenidone,
idiyopatik pulmoner fibrozisin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Büyüme faktörleri ve prokollajen I ile II üretiminin azaltarak akciğer fibrozunu kontrol eder.

Renoprotective mechanisms of pirfenidone in hypertension-induced renal  injury: through anti-fibrotic and anti-oxidative stress pathways. |  Semantic Scholar

Pirfenidone idiopatik pulmoner fibrozis tedavisinde kullanılan anti-fibrotik ilaçtır.

 

Yayınlarda İPF hastalarında fvc düşüşünde anlamlı azalma sağladığı belirtilmektedir. ticari ismi esbriet'tir.

A NEW ERA in IPF: Trials and Treatments - ppt download

İdiopatik Pulmoner Fibrozis tedavisinde kullanılan ve anti-transforming growth factor beta etkisiyle antifibrotik etki yapan ilaçtır.

Nintedanib, hem reseptör olmayan tirozin kinazları (nRTK'ler) hem de reseptör tirozin kinazları (RTK'ler) rekabetçi bir şekilde inhibe eder. Nintedanib'in NRTK hedefleri arasında Lck, Lyn ve Src bulunur.

Nintedanib'in RTK hedefleri arasında trombosit türevli büyüme faktörü reseptörü (PDGFR) a ve p; fibroblast büyüme faktörü reseptörü (FGFR) 1, 2 ve 3; vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü (VEGFR) 1, 2 ve 3; ve FLT3.

IPF'de kullanımı, fibroblast proliferasyonunu, göçünü ve transformasyonunu artıran PDGFR, FGFR ve VEGFR'nin inhibisyonuna dayanmaktadır.

Nintedanib: evidence for its therapeutic potential in idiopathic pulmo | CE

Nintedanib, akciğer dokusunda skarlanma ile ilişkili çok sayıda yolağı bloke eden bir kinaz inhibitörüdür.

`İdiopatik Pulmoner Fibrozis` hastalarında yapılan üç klinik araştırmada, hastalığa bağlı olarak zorlu vital kapasitede görülen azalmanın nintedanib verilen hastalarda plaseboya göre önemli ölçüde gerilediği gösterilmiştir.

Mechanism of action of nintedanib in lung cancer treatment. | Download  Scientific Diagram

Nintedanib doğum kusurlarına ve fetüs ölümlerine yol açma ihtimali olduğu için, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınların nintedanib tedavi süresince ve ilacın son dozunu izleyen üç ay boyunca etkili bir kontrasepsiyon yöntemini kullanmaları gerekir.

Nintedanib ABD'de FDA tarafından öncelikli olarak ele alınarak, hızlı değerlendirmeye tabi tutulmuş ve ekim 2014 tarihinde idiopatik pulmoner fibrozis tedavisi için onaylanmıştır.

Ticari preparatı olan ofev'e orfan ilaç statüsü verilmiştir
Linking IPF Pathogenesis to Potential Therapies Ahluwalia N, et al. Am J Respir Crit

 

 

 

Etki mekanizması, antitümör etkisi ve solid tümörlere karşı pozitif ön klinik sonuçlar vermesi nedeniyle, halen over, akciğer ve tiroid kanserleri gibi bazı kanserlerin tedavisi için araştırılmaktadır.

Possible Mechanisms of Nintedanib Action • Triple kinase inhibitor • Phosphatase activator • Antiangiogenic,

Simtuzumab; LOXL2 üzerinden etki eden humanized monoclonal antibody olup idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) tedavisinde kullanılır.

Current Phase 2 Trials for IPF Next Generation Therapy? Trial Target N Primary Endpoint