Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

RANKL İnhibitörü olarak osteoporoz , tedaviye bağlı kemik kaybı, kemiğe metastaz ve dev hücreli kemik tümörünün tedavisine yönelik bir insan monoklonal antikoru; D