Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

RB geninin ürünü olan RB proteini nükleer fosfoproteindir ve bütün hücrelerde eksprese edilir. RB sessiz hücrelerde aktif hipofosforile durumda hücre siklusunda G1-S geçişinde ise inaktif hiperfosforile durumda bulunur.

Aşağıdakilerden hangisi hiperfosforile olarak inaktive olan ve hücrelerin G1/S geçişini sağlayan proteindir?

A) RAS

B) Retinoblastom proteini

C) MYC

D) P16

E) SiKLiN E

Aşağıdaki proteinlerden hangisinin fosforilasyonu hücrenin G1/S kontrol noktasını geçerek sentez fazına girmesinde rol oynar?

A) RB proteini

B) BRCA-1

C) C-ERB B2

D) PDGF

E) APC

RB geninin ürünü olan RB proteini nükleer fosfoproteindir ve bütün hücrelerde eksprese edilir.

RB sessiz hücrelerde aktif hipofosforile durumda hücre siklusunda G1/S geçişinde ise inaktif hiperfosforile durumda bulunur.

Böylece hücreler siklusta C-CDKların etkisi ile fosforile olur ve hücreler sentez fazına geçer.