Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Ras proteinlerinin fonksiyonel hale gelmesi için, sistein rezidüleri üzerinden farnezil gruplarının takılması gerekir. (Farnezil transferaz bunu katalizler)