Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Reed-Stenberg hücresi: Hodkin lenfomada binükleer hücre, Tzanck smear: Herpes enfeksiyonlarında gözlenen multinükleer dev hücrelerdir. Rosenthal fibrilleri: Pilositik astrositomWarthin-Finkeldey hücreleri: Kızamıktaki multinükleer dev hücreler, Downey hücreleri: EBV enfeksiyonlarında periferik yaymada atipik lenfositlerdir.