Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Rekombinanat faktör Xa andeksanat alfa, antikoagulan ilaçlardan hangisine bağlı kanamalarda kullanılır; RivaroksabanRivaroksaban / Apiksaban

Antitrombin III’e gereksinim duymadan faktör Xa’yı doğrudan inhibe ederler. Oral yoldan kullanılırlar.

Tromboembolinin önlenmesinde tercih edilirler. HIT gelişen hastalarda uygundurlar. Takibe gerek yoktur.

Sabanlara bağlı kanamada rekombinant faktör Xa (andeksanat alfa) kullanılır.