Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Renal Nutcracker sendromu: Genellikle Sol renal venin Aorta ve SMA arasında sıkışmasıyla karakterize sol gonadal (ovarian ya da testicular) ven ve pelvis sol yarımındaki venöz yapılarda dilatasyon ile karakterize sendrom (+)