Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Renal olmayan su kaybı diyare gibi izotonik GI sıvı kayıpları ile olacabileceği gibi ateşe bağlı cilt sıvısı kayıpları veya hiperventilasyon sırasında trakeostomi yoluyla hipotonik sıvı kayıpları olarak da olabilir.