Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Replantasyon endikasyonu olan ampüte bir parçada fiksasyon-onarım işlem sırası; Kemik – Ekstansör Tendon, Flexor Tendon – Arter – Sinir – Ven

 

Ampute parçada ve proksimal güdükte damar ve sinirler işaretlenir.

Yumuşak doku debridmanı yapılır.

Kemik kısaltılır (gerekliyse) ve fikse edilir.

Ekstansör tendon onarımı yapılır.

Fleksör tendon onarımı yapılır.

Arter anastomozu yapılır.

Sinir onarımı yapılır.

Ven anastomozu yapılır.

Deri kapatılır