Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Reseptörü serin treonin aktivitesi olan: TGF-B , Aktivin, inhibin' dir.