Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Retroperitoneal yaralanmaları


Retroperitoneal yaralanmaları
n en sık nedeni pelvik kemik kırıklarıdır. Bu hastalarda karın ağrısı ve sırt ağrısı görülebilir.

Retroperitoneal hematon gelişmesinden birkaç saat sonra her iki lomber bölgede renk değişikliği gözlenmesine Grey-Turner işareti denir.

Görülen bir hemoraji kaynağı olmayan ve hipovolemik şok bulguları olan travma hastalarında retroperitoneal hematomdan şüphe edilmelidir.

Hastaların yakşık % 80 oaranında hematüri görülür. Direk karın grafilerinde ise psoas gölgesinde silinme görülebilir.

Truncus coeliacus yaralanması, pankreatikoduodenal yaralanma ve vena cava inferior yaralanması Zon I’de hematomlara neden olur.

Pelvik fraktür Zon III’de hematomlara neden olur.

Renal yaralanmalar ise Zon II’de hematomlara neden olur.
Santral bölge (1): Künt ve penetran yaralanma sonucu meydana gelen hematomlar eksplore edilmelidir.

Sağ ve sol flank bölgeleri (2):
Hematomlar, penetran yaralanma sonucu gelişirse eksplore edilmeli, künt travma sonucu gelişirse selektif yaklaşım uygulanmalıdır.

Pelvik bölge (3): Künt travma sonrası hematomlar eksplore edilmemelidir hemodinamisi stabil ise takip edilir.