Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Riedel troiditi IgG4 ilişkili bir hastalık olup aşırı fibrozisle seyreder. Fibrozis kapsül dışına çıkıp komsu yapılara yayılır. Bu nedenle ses kısıklığı, dispne, disfaji gibi semptomlara neden olarak anaplastik tip kanser ile karışır