Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Romatizmal kalp hastalığında kapak yaprakçıklarının KAPANMA HATTI boyunca küçük, mumsu vejetasyonlar görülür. Enfektif endokardit büyük, düzensiz kütleler ile karakterizedir.