Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Rosiglitazon: Thiazolidinedionlardandır. Kemik kırıklarına sebep olabildiği için osteoporoz hastalarında kullanılmamalıdır