Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Rosuvastatin; En uzun etkili ve en güçlü statin olmasına rağmen biyoyararlanımı en yüksek olan statin en kısa etkili Fluvastatindir. Pitavastatin, Rosuvastatin ve Pravastatin metabolizma düzeyinde ilaç etkileşimine girmemez ya da düşük düzeyde girer