Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Rotator manşet patolojisi düşünülen hastanın değerlendirilmesi için en iyi tetkik; Manyetik rezonans görüntüleme


Rotator manşet patolojisi gibi tendon yırtıklarının değerlendirmesinde en iyi tetkik MRG'dir.

Kas ve iskelet sisteminde yumuşak dokular, tendonlar, menisküsler, bursalar ve eklem yapıları için en iyi görüntüleme yöntemi MRG'dir.

Direkt grafi kas iskelet patolojilerini değerlendirmede ilk tetkiktir ancak tendon değerlendirmede diagnostik değeri minimumdur.

Ultrasonografi rotalar manşet tendonlarının yüzeyel olanlarında kullanılabilir ancak kullanımı sınırlıdır.

Bilgisayarlı tomografi kemik patolojilerinde oldukça yararlıdır ancak tendon değerlendirmede çok yetersizdir.

Sintigrafinin rotator manşet tendon yırtığı değerlendirmede yeri yoktur.