Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

S. aureus, Bacillus cereus, Clostridium botilinum’ a bağlı gıda zehirlenmelerinde toksin ile kontamine besininin alınması söz konusudur. ETEC ve Clostridum perfiringens bağrsaklarda çoğalırlar ve toksin üreterek klinik tablonun oluşmasına sebep olurlar.