Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Süksinatın fumarata oksidasyonunda FADH2 oluşumu