Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

SSS (Santral Sinir Sistemi) de miyelin yapımından sorumlu hücreler hangileridir; Oligodendroglialar


SSS’de myelin yapan hücre hangisidir?

a. Schwann hücreleri

b. Oligodendrositler

c. Ependimal hücreler

d. Mikroglia

e. Astrositler

 

SSS (Santral Sinir Sistemi) de miyelin yapımından sorumlu hücreler hangileridir; Oligodendroglialardır.

Oligodendroglia;

Merkezi Sinir Sisteminde miyelin kılıf yapımından sorumlu hücredir.

Her bir Oligodenroglia, birden fazla aksonun miyelin kılıfını oluşturur.

Schmidt-Lanterman yarığı (-).

Nogo faktör (+).

Oligodendrositlerin içerdiği antijenler;

1-Ganglioside GD3

2-NG2 chondroitin sulfate proteoglycan

3- Platelet-derived growth factor-alpha receptor subunit (PDGF-alphaR)

Oligodendrositlerin ilişkili patolojiler

1-Multiple sclerosis and various

2-Leukodystrophies.

3-Periventricular leukomalacia

4-Cerebral palsy, spinal cord injury, stroke

5-Schizophrenia, bipolar disorder.

6-JC virüs ilişkili progressive multifocal leukoencephalopathy (PML)

7-Fluorouracil (5-FU)