Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Safra kesesi kanseri karaciğer segmentlerinden IV ve V. segmente metaztaz yapar.


Stepwise evaluation of liver sectors and liver segments by endoscopic  ultrasound

Safra kesesi kanseri karaciğer segmentlerinden hangilerine en çok metastaz yapar ?

A) I-II

B) II-III

C) III-IV

D) IV-V

E) V-VI

Cevap: D

Safra kesesi kanserleri karaciğerde en çok segment 4 ve 5’e metastaz yapar. Kadınlarda 3 kat daha sık görülür. %80’i adenokarsinom’dur.

The Radiology Assistant : Segmental Anatomy