Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Safra kesesi kanseri risk faktörleri


1-Kolelityazis:
En önemli risk faktörüdür. Hastaların %80 - 95'inde taş vardır. Büyük taşların (>3 cm) kanser riski 10 kat yüksektir. Semptomatik kolelityazis hastalarının kanser olma olasılığı asemptomatik olanlardan yüksektir.

2-Diğer risk faktörleri:
Polipoid lezyonlar (özellikle >10 mm olanlar), porselen kese (kanser riski %10-20), koledok kistleri, pankreas ve safra kanalı birleşim anomalileri, sklerozan kolanjit, kanserojen maruziyeti (azotoluen, nitrozaminler).