Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Safra kesesi kanserleri ekstrahepatik biliyer sistemin en sık kanseridir. Tipik adenokarsinom özelliklerini taşır. İleri yaşlarda ve kadınlarda daha sıktır.


Safra kesesi kanserleri ekstrahepatik biliyer sistemin en sık kanseridir. Tipik adenokarsinom özelliklerini taşır. İleri yaşlarda ve kadınlarda daha sıktır. En önemli risk faktörü safra taşlandır. Erb-B2 mutasyonu vakalann 2/3'ünde görülür.

Safra kesesi kanseri nonspesifik semptomlar ile geldiğinden ve en sık safra taşı zemininde oluştuğundan sinsidir, geç bulgu verir.