Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Sandifer sendromu, gastroözofageal reflü olan hastaların ağrıyı azaltmak için aldıkları distonik postür halidir.


Genç hastada distonik hareketler ve göz muayenesinde Kayser-Fleischer halkasının görülmesi tanının Wilson hastalığı olduğunu gösterir.

Parkinson hastalığında istirahat tremoru, bradikinezi ve rijidite bekleriz, ayrıca yaş uyumlu değil.

Sandifer sendromu,
gastroözofageal reflü olan hastaların ağrıyı azaltmak için aldıkları distonik postür halidir.

Tardif diskinezi
uzun süre antipsikotik ilaç kullanımı sırasında veya tedaviyi bıraktıktan kısa süre sonra ortaya çıkabi len hiperkinetik bir hareket bozukluğudur.

Huntington hastalığı
trinükleotid tekrarı ile karakterize bir hastalıktır. (CAG) 40- 50 yaşlarda başlar. Başlangıç bulgusu karedir.