Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Santral skotom; lezyon optik sinirin içindedir. Optik diskin (optik nörit) ya da optik sinirin (retrobulbar nörit) inflamasyonu sonucu olur. Retrobulbar nöritin en sık nedeni multipl sclerosis’dir.


Baş ağrısı, adet düzensizliği ve önemli oranda kilo artışı şikeyetleri ile hastaneye giden bir kadın hastanın muayenesinde bitemporal hemianopi tespit ediliyor. Bu tabloya neden olan hipofiz tümörü (makroadenom) aşağıdaki yapılardan hangisine bası yapmış olabilir?

A) N. opticus
B) Tractus opticus
C) Chiasma opticum

D) Pars retrolentiformis capsulae interna
E) Splenium corporis callosi

 

GÖRME YOLLARININ LEZYONLARI

Chiasma opticum’un önündeki lezyonlar sadece lezyon tarafın daki gözde, chiasma opticum ve arkasındaki yapıların lezyonları ise her iki gözde görme alanı kaybına neden olur.

Anopia, görme kaybıdır. Tam olmayan görme alanı defektlerine skotom denir.

Santral skotom; lezyon optik sinirin içindedir. Optik diskin (optik nörit) ya da optik sinirin (retrobulbar nörit) inflamasyonu sonucu olur. Retrobulbar nöritin en sık nedeni multipl sclerosis’dir.


Total anopia; bir taraf n. opticus’un tam kesisi, o gözde total körlüğe neden olur.

Chiasma opticum’un sagittal harabiyetlerinde (adenohipofiz tümörlerindeki gibi); her iki gözün retina’sının nazal taraflarından gelen lifler tutulduğundan bitemporal heteronimos hemianopia olur (heteronimos; görme alanının farklı yarımlarını görememe). Chiasma opticum’a her iki tarafından bası yapan lezyonlarda ise her iki gözün retina’sının temporal taraflarından gelen lifler tutulduğundan binazal heteronimos hemianopia olur

Chiasma opticum’un arkasında kalan görme yollarının (tr. opticus, CGL, tractus geniculocalcarinus ve vizüel korteks) lezyonlarında; kontralateral homonimos hemianopia olur (homonimos; görme alanının aynı yarımını görememe). Bu görme yollarından bir taraftakinin tam harabiyeti, görme alanının karşı taraf yarımının görülememesi ile sonuçlanır. Sol tractus opticus ya da tractus geniculocalcarinus’u tutan bir lezyonda sağ homonimos hemianopia olur.


Vizüel korteksin major arteri, a. cerebri posterior’dur.


Vizüel korteksin vasküler lezyonlarında da (a. cerebri posterior tıkanması) kontralateral homonimos hemianopia olur.


Ancak makuler görme alanı sağlamdır. Çünkü makula’nın oksipital lobdaki temsil alanı ayrıca a. cerebri media’dan da küçük bir dal almaktadır.