Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Sarkoidozda metastatik kalsifikasyonun nedeni; Makrofajların D vitamini prekürsörlerini aktive etmesidir


Metastatik kalsifikasyon
serum kalsiyum seviyesi artışı sonucunda kalsiyumun normal dokulara çökmesi ile oluşur.

En sık görüldüğü yerler; mide epiteli, böbrekler (nefrokalsinozis), akciğerler, sistemik arter ve pulmoner venlerdir.

Görüldüğü durumlar:

1-Primer hiperparatiroidi; Paratiroid adenomu Hiperkalseminin en sık nedeni

2-Böbrek yetmezliği; Sekonder hiperparatiroidi

3-Ektopik PTH-ilişkili protein salınımı; Özellikle skuamöz hücreli akciğer karsinomu

4-Metastatik kemik lezyonları Multipl myelom, Meme karsinomu, Lösemi

5- Artmış kemik turnoverı Paget hastalığı

6-İmmobilizasyon

7-Vitamin D intoksikasyonu

8-Sarkoidoz Makrofajlar D vitamini prekürsörlerini aktive ederler

9-Bebekte idiopatik hiperkalsemi Williams sendromu (supravalvüler aort stenozu)

10-Hemodiyaliz hastalarında aliminyum intoksikasyonu

11-Süt-alkali sendromu

12-Adrenokortikal yetmezlik (Addison hastalığı);
Psammon cisimcikleri ise distrofik kalsifikasyon örneklerindendir