Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Seratonin Reseptörleri ve Seratonin üzerine Etkili olan Agonist ile Antagonistler


5HT1A Gi            Agonizması Anksiolitik
etkiye neden olur. Tipik örneği; Buspiron

5HT1B Gi            Agonizması migren tedavisine katkı sağlar. Tipik örneği;  Triptanlar

5HT1D Gi            Agonizması migren tedavisine katkı sağlar. Tipik örneği;  Triptanlar

5HT2A-C Gq    Trombosit Agregasyonu engeller ve Şizofrenide kullanılır.Antagonist etkili tipik örnek;  Ketanserin ve ritanserin

5HT3 iyon kanalı Uyarılması bulantı-kusmaya neden olur. Yerleşimi AREA POSTREMA dadır. Antagonistleri; Ondansetron, Metoklopropamid olup antiemetik etkilidir.

5HT4 Gs      GIS bulunur ve prokinetik etkilidir. Agonistlerine örnek; Prucaplorid ve Metoklopropamid’ dir.