Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Serebellar tonsillerin aşağıya doğru yer değiştirmesi Chiari- Malformasyonunun bulgusudur

EPOS™
DANDY–WALKER SENDROMU yada Dandy–Walker complex (DWC)


1) Foramane magendie ve luchka konjenital atrezisine bağlı 4. ventrikülün kistik dilatasyonu
2) Hipoplastik serebellum
3) 4. ventrikuler dilatasyonu
4) Obstruktif hidrosefali

Dandy Walker sendromu; Serebellum vermisinin gelişmesinde eksiklik (agenezis/hipoplazi), Beyin-omurilik sıvısının aktığı Luschka-Magendie kanalının tıkanıklığı, Kafatası arka çukurundaki 4.ventrikülün kistik genişlemesi, Hidrosefalus, Kraniyal sinir palsileri ve Gövde ataksisi (trunkal ataksi) ile karekterizedir.