Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Setuksimab ve panitimumab, ilerlemiş kolon kanserinde kullanılan EGF antikorlarıdır. Deri yan yan tesirleri, hipomagnezemi ve transaminaz artışı gibi yan tesirlere neden olurlar

Skeleton Key Group: Electrolyte Case #6 - Renal Fellow Network