Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Sigara dumanındaki radikallerle yapısı oksitlenen amno asit; metionin