Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Siklofosfamid, ifosfamid ile mesane epietelini korumak için MESNA, Sisplatinle nefroktoksiteyi azaltmak için AMİFOSTİN, Metoreksat ve 5-FU ile mukozayı korumak için FOLİNAT bunlara örnektir.