Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Sikloserin: D-alanin analoğu, D-alanin resemaz ve D-alanin ligaz inhbsyonu le peptidoglikandaki çapraz bağları inhbe eder. Tüberküloz tedavisinde kullanılır.

Sikloserin tüberküloz tedavisinde ve üriner sistem enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan antibiyotiktir.

Aslında antibiyotik olan bu madde, beyinde glisin adı verilen reseptöre ilgi gösterip onun daha fazla çalışmasına neden oluyor. Nöronlarımız arasında ki bağlantılarımızı güçlendirmek ve zayıflatmak yoluyla dünya ile etkilieşim sağlarız. Sinir bilimciler bu süreci, öğrenmenin hücresel mekanizması olarak görürler.

Sikloserin bileşiği beyinde ki öğrenmeye yol açan hücresel işlevlerin iyileşmesini sağlıyor. Bu bileşim azheimer ve şizofreni gibi hastalıkların tedavisine çok önemli bir kapı açıyorken, algılama ile ilgili bazı psikyatrik bozukluk türlerini de iyileştirebileceği düşünülüyor.

Sikloserin de bakteri hücre duvarı sentezi için gerekli olan alanin antimetabolitidir.

Hem gram pozitif hem gram negatif hem de mycobacterium tuberculosis tedavisinde ikinci sıra ilacıdır.

Bu da çok fazla sss yan etkisi yapar. (ör: akut psikoz yada konvülsiyon yapabilir.)

D-alaninin yapısal bir analoğu olarak hücre duvarındaki Dipeptid D-Alanil-D-Alanin sentezini inhibe eden bir antibiyotiktir. Tüberküloz tedavisinde ikincil seçenek olarak kullanılır.

Sikloserin: D-Alanin D-Alanin sentezini bozar.

Fosfomisin ise NAMA ve NAGA sentezini bozar.

Basitrasin ise yapılmış NAMA ve NAGA'nın transportunu bozar.

Öğrenmeyi artırdığı için fobilerin psikolojik tedavisiyle birlikte kullanılabilen bir ilaçtır.