Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Sinus sphenoidalis’in içinde bulunan küçük kemiğe concha sphenoidalis (Bertin kemiği) denir


Sinus Sphenoidalis

Sfenoid kemik gövdesi içinde bulunan bir çift sinüstür.Üstten n. opticus, chiasma opticum ve hipofiz bezi, yanlardan ise sinus cavernosus ve a. carotis interna ile komşuluk yapar.Arkasında pons, aşağısında nazofarinks’in tavanı bulunur. Her bir tarafın sinüsü, kendi tarafındaki recessus sphenoethmoidalis’e açılır.

Sinus sphenoidalis’in içinde bulunan küçük kemiğe concha sphenoidalis (Bertin kemiği) denir.

A. ophthalmica tarafından beslenir. Venöz kanı, v. ophthalmica’lara, lenfi ise nodi retropharyngealese gider. Duyusunu, n. ophthalmicus taşır.

Illu nose nasal cavities.jpg