Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Sinus sphenoidalis


Baş ağrısı ve görme kaybı şikayetleri olan bir hastanın yapılan incelemesinde bu tabloya hipofiz tümörünün neden olduğu tespit ediliyor. Cavitas nasi yoluyla yapılacak cerrahi girişim sırasında, hipofize ulaşmak için hangi paranasal sinus geçilmelidir?

A) Sinus frontalis
B) Sinus ethmoidalis
C) Cellulae mastoideae
D) Sinus sphenoidalis
E) Sinus maxillaris

Cevap D

Sinus sphenoidalis; 
Sfenoid kemik gövdesi içinde bulunan bir çift sinüstür. Üstten n. opticus, chiasma opticum ve hipofiz bezi, yanlardan ise sinus cavernosus ve a. carotis interna ile komşuluk yapar. Arkasında pons, aşağısında nazofarinks’in tavanı bulunur. Her bir tarafın sinüsü, kendi tarafındaki recessus sphenoethmoidalis’e açılır.