Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Siroz hiperamonyemi gibi metabolik bozukluklarda görülen hücre Alzheimer tip II glia hücresidir. Lafora cismi: Miyoklonik epilepside görülür. Kırmızı nöron: Hipoksik hasarda en erken evredir.


Siroz hiperamonyemi gibi metabolik bozukluklarda görülen hücre Alzheimer tip II glia hücresidir.

Lafora cismi: Miyoklonik epilepside görülür.

Kırmızı nöron: Hipoksik hasarda en erken evredir.

Rod hücreleri: Sifiliz enfeksiyonunda mikrogliaların çubuk formundaki halleridir.

Gitter hücreleri: Demiyelinizan hastalıklarda miyelin fagosite eden köpüksü mikroglialara verilen isimdir.