Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Sistemik anaflaksiye tipik örnek penisilin anaflaksisidir. Lokal anaflaksi örnekleri: Ürtiker, anjiyonörotik ödem, egzema, saman nezlesi, gıda alerjisi, böcek ısırığı, allerjik astım