Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Sklerozan adenozisOtuz yaşındaki bir kad ı n hasta sağ memesinde kille şikayeti ile başvuruyor. Muayenede sağ memede, saat 9 hizasında yaklaşık 1 santimetre çapında , sert kıvamlı kitle ele geliyor. Ultrasonografıde hipoekoik solid kitle saptanıyor ve BIRADS 4 olarak rapor ediliyor.

Biyopsi sonucu küçük terminal duktus ve asini sayısında artış ve stromal doku proliferasyonu saptanıyor. Hastanın öyküsünde ve aile öyküsünde meme kanseri risk faktörü belirlenmiyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fibroadenom
B) Mondor hastalığı
C) Zuska hastalığı
O) lntraduktal papillom
E) Sklerozan adenozis

Doğru cevap: (E) Sklerozan adenozis

Sklerozan adenozis: Adenozis küçük terminal duktus ve asini sayısında artış demektir. Genellikle stromal doku proliferasyonu ile birliktedir. Bu ikisi bir arada olduğu zaman sklerozan adenozis denilen lezyon ortaya çıkar. Klinik, görüntüleme ve makroskopik patolojik olarak meme kanseriyle karışır. Klinikte sınırları keskin olmayan, lastik kıvamında, bir nodülarite olarak ele gelir. Doğurganlık çağında ve perimenopozal yaşlarda daha sık görülür. Malign potansiyeli yoktur. Birçok seriye göre mikrokalsifıkasyon kümelerinin altından en fazla çıkan patolojik tanı sklerozan adenozisdir.

Fibroadenom: Benign özelliktedir.

Mondor hastalığı: Tromboflebit

Zuska hastalığı: Reküren periduktal mastit

İntraduktal papillom: Kanlı meme başı akıntısı ile karakterizedir