Dr. Tanju YILDÖN & Tıp Bilim Eğitimi

Smallpox virus yani "çiçek hastalığı "enfeksiyonlarında kullanılan antiviral; Metisazone

Özellikle çiçek virüslerinde mRNA ve protein sentezini inhibe ederek çalışan bir antiviral ilaçtır. 

Methisazon, en az 1965'ten beri profilaksi olarak kullanılmaktadır. 

N-methylisatin ile thiosemicarbazide birleşiminden elde edilir.

Çiçek hastalığı ve adenovirüslere karşı etkili olan bir antiviral ilaçtır . Methisazon, bazı viral antijenlerin sentezini bloke ederek, olgunlaşmamış virüs parçacıkları oluşturarak çalışır. 

Sadece etkili olduğu kullanılan kemoprofilaksinin için çiçek hastalığı ve 1963 yılından bu yana bunun için kullanılmaktadır. Çiçek hastalığının eradikasyonu ile methisazonun modası geçmiştir.